Opublikowano dnia: 2020-03-12 - Kategoria: Aktualności


ZAKAZ odwiedzin pacjentów dotyczy następujących Oddziałów Klinicznych Szpitala:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z wyłączeniem sytuacji bardzo ciężkiego stanu pacjenta, w której o możliwości odwiedzin decyduje kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny),
  • Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego,
  • Oddział Okulistyki,
  • Oddział Urologii.

 

OGRANICZENIE odwiedzin pacjentów, na zasadach opisanych poniżej, dotyczy następujących Oddziałów Klinicznych Szpitala:

  • Oddział Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa – ograniczenie odwiedzin wyłącznie do jednej osoby na jednego pacjenta, odwiedziny w godzinach od 16.00 do 18.00,
  • Oddział Neonatologii – ograniczenie odwiedzin wyłącznie do matki dziecka,
  • Oddział Chirurgii Plastycznej – ograniczenie odwiedzin wyłącznie do jednej osoby na jednego pacjenta,
  • Oddział Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości – ograniczenie odwiedzin wyłącznie do jednej osoby na jednego pacjenta,
  • Oddział Neurologii i Epileptologii – ograniczenie odwiedzin wyłącznie do jednej osoby na jednego pacjenta.

Zastrzega się, że w oddziałach, w których dopuszczono możliwość odwiedzin, lekarz dyżurny lub pielęgniarka dyżurna mają prawo do zmierzenia temperatury osoby odwiedzającej pacjenta.

W szczególnych sytuacjach kierownik oddziału klinicznego / lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na większą liczbę odwiedzających lub wyznaczyć określone godziny odwiedzin.