Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Aktualności


    W dniu 16 stycznia br. odbyło się seminarium inicjujące realizację w naszym Szpitalu projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, organizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem akredytacji, oprócz poprawy standardu działalności medycznej, jest również edukacja pracowników szpitala, a także poprawa relacji między pacjentem, a personelem medycznym – ogólnie rzecz biorąc podniesienie poziomu kultury organizacyjnej podmiotu leczniczego. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest zarówno przez uczestnictwo w szkoleniach, jak też poprzez angażowanie się pracowników szpitala w proces akredytacyjny. Dodatkową korzyścią wynikającą z uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, jest zazwyczaj poprawa poziomu finansowania szpitala przez publicznego płatnika.

 

    Program Akredytacji Szpitali, w którym uczestniczymy, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem jest upowszechnienie systemu akredytacji i zwiększenie liczby szpitali z certyfikatem akredytacyjnym. Uczestnikami projektu są zarówno szpitale, które zamierzają odnowić certyfikat akredytacyjny, jak i te, które przystępują do procesu po raz pierwszy.

 

    W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Szpitala, omówione zostały m. in. działania związane ze skutecznym wdrożeniem wymaganych standardów – narzędzi oceny, etapy przygotowania szpitala do wizyty akredytacyjnej, ale przede wszystkim zasady realizacji projektu.

 


    Pierwszym formalnym etapem realizacji programu akredytacyjnego jest faza przygotowawcza - powołanie odpowiednich interdyscyplinarnych zespołów merytorycznych, przede wszystkim Zespołu ds. Jakości oraz opracowanie wymaganych dokumentów w różnych obszarach działalności szpitala. Należy dodać, że w naszym Szpitalu funkcjonuje wiele kluczowych dla jego działalności programów i procedur. Rozważona zostanie potrzeba ich aktualizacji, ew. opracowania nowych.

 

    Informacje o przebiegu realizacji programu akredytacyjnego będą systematycznie publikowane na stronie internetowej naszego Szpitala.