Opublikowano dnia: 2018-12-14 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 04.01.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.01.2019r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu 14.12.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodano w dniu 14.12.2018r

3. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu 28.12.2018r

4. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu 07.01.2019r

5. Powiadomienie dodano w dniu 15.01.2019r