Opublikowano dnia: 2018-09-17 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 25.09.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.09.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodane w dniu 17.09.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodane w dniu: 17.09.2018r

3. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu 26.09.2018r

4. Powiadomienie dodano w dniu 05.10.2018r.