Opublikowano dnia: 2018-11-26 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 04.12.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.12.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 10.12.2018r do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.12.2018r o godz. 13:30

Aktualny termin składania ofert do dnia: 14.12.2018r do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.12.2018r o godz. 11:30Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie BZP dodano w dniu: 26.11.2018r

2. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 26.11.2018r


4. Zmiana ogłoszenia BZP dodano w dniu 30.11.2018r

5. Pismo dot. zmiany terminu składania ofert dodano w dniu: 07.12.2018r

6. Zmiana ogłoszenia BZP dodano w dniu 07.12.2018r

7. Zmiana ogłoszenia BZP dodano w dniu 11.12.2018r

8. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu: 11.12.2018r

9. Pytania i odpowiedzi informacja do odpowiedzi dodano w dniu 12.12.2018r

10. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu 14.12.2018r

11. Powiadomienie dodano w dniu 17.12.2018r