Opublikowano dnia: 2021-03-02 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-06-02 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ POZ

 

Wymagania:

1)   dyplom lekarza;

2)   prawo wykonywania zawodu;

3)   specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub w trakcie specjalizacji z wskazanych dziedzin;

4)   posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

 

Oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu.              

 

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres: 

magdalena.barbachowska@szpital-orlowskiego.pl

LEKARZA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ POZ