Opublikowano dnia: 2018-09-19 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.09.2018r godz. 11:00

Aktualny termin:

Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.10.2018r godz. 11:00Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP - dodano dnia 19.09.2018 r.
2. SIWZ wraz z załącznikami - dodano dnia 19.09.2018 r.
3. Ogłoszenie zmiana BZP - dodano dnia 27.09.2018 r.
4. Odpowiedzi na pytania załącznik - dodano dnia 27.09.2018 r.
5. Informacja z otwarcia ofert - dodano dnia 05.10.2018 r.
6. Powiadomienie - dodano dnia 16.10.2018 r.