Plan postępowań przetargowych o udzielenie zamówień

Uchwała nr 2/2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Plan przetargów zamówień publicznych 2022