Zamówienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp 2020
Opublikowano dnia: 2020-08-24 - Kategoria: Zamówienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp 2020

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231, jako Zamawiający, zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie oferty cenowej do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00 w jednej z następujących form: osobiście (pokój nr D001- Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – budynek D- szpitala) lub na adres e-mail: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl, na:

Zakup szczepionek – Influenza Vaccinum

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonym wzorze umowy oraz formularzu asortymentowo-cenowym.

  1. Zapytanie ofertowe szczepionki, dodano dnia 24.08.2020 r.
  2. Formularz asortymentowo-cenowy, dodano dnia 24.08.2020 r.
  3. Projekt umowy, dodano dnia 24.08.2020 r.