Przetargi 2020
Opublikowano dnia: 2020-07-31 - Kategoria: Przetargi 2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu, dodano dnia 31.07.2020 r.

2. SIWZ, dodano dnia 31.07.2020 r.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, dodano dnia 31.07.2020 r.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Informacje o podwykonawcach, dodano dnia 31.07.2020 r.

5. Załączniki nr 3, 4, 5, 10 i 11 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy, dodano dnia 31.07.2020 r.

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, dodano dnia 31.07.2020 r.

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - OPZ wraz z Załącznikiem, dodano dnia 31.07.2020 r.

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług, dodano dnia 31.07.2020 r.

9. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób zatrudnionych, dodano dnia 31.07.2020 r.

10. Załącznik nr 12 do SIWZ - Gwarancja na roboty budowlane, dodano w dniu 31.07.2020 r.

WIZJA LOKALNA ODBĘDZIE SIĘ 04.08.2020 r. SZCZEGÓŁY W PUNKCIE 3.5 SIWZ.

11. Modyfikacja SIWZ - pismo, dodano w dniu 11.08.2020 r.

12. SIWZ - modyfikacja, dodano w dniu 11.08.2020 r.

13. Formularz ofertowy - modyfikacja, dodano w dniu 11.08.2020 r.

14. Projekt umowy - modyfikacja, dodano w dniu 11.08.2020 r.

15. Informacja z otwarcia ofert, dodano w dniu 17.08.2020 r. 

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dodano w dniu 26.08.2020 r.

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dodano w dniu 02.09.2020 r.


1 2 3