Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro

Szanowni Państwo.

Postępowania są realizowane przy pomocy Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Będziemy wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

     Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,

     Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

     Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

     W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty,  jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro
Opublikowano dnia: 2019-07-18 - Kategoria: Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro


Termin składania ofert do dnia: 30.08.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.08.2019r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 18.07.2019r

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano w dniu: 18.07.2019r

3. Opublikowane w DzUUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przed wydzieleniami) dodano w dniu: 09.08.2019r

4. Opublikowane w DzUUE ogłoszenie o zamówieniu (po wydzieleniach) dodano w dniu: 09.08.2019r

5. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikiem dodano w dniu: 09.08.2019r

6. Informacje do udzielonych odpowiedzi z dnia 09.08.2019r dodano w dniu: 16.08.2019r

7. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu: 19.08.2019r

8. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu 22.08.2019 r.

9. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu: 23.08.2019r

10. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu: 03.09.2019r

11. Powiadomienie dodano w dniu: 26.09.2019r
Opublikowano dnia: 2019-07-11 - Kategoria: Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro


Termin składania ofert do dnia: 26.08.2019 do godz. 10.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.08.2019 o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 11.07.2019r

2. Ogłoszenie opublikowane w DzUUE dodano w dniu: 11.07.2019r

3. Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikiem dodano w dniu: 05.08.2019r

4. Pytania i odpowiedzi cz. 2 dodano w dniu: 08.08.2019r

5. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu: 26.08.2019r

6. Powiadomienie dodano w dniu: 02.09.2019r

Opublikowano dnia: 2019-06-13 - Kategoria: Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro


Termin składania ofert do dnia: 26.07.2019r do godz. 10:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.07.2019r o godz: 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 13.06.2019r
2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w DzUUE) dodano w dniu: 13.06.2019r
3. Pytania wraz z odpowiedziami dodano w dniu: 15.07.2019r
4. Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi dodano w dniu: 16.07.2019r
5. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu: 29.07.2019r
6. Powiadomienie dodano w dniu: 08.08.2019r

Opublikowano dnia: 2019-04-19 - Kategoria: Przetargi powyżej 144 000 tyś. Euro


Termin składania ofert do dnia: 30.05.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.05.2019r o godz. 11:00


Nowy termin składania ofert do dnia: 05.06.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.06.2019r o godz. 11:00Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 19.04.2019r

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w DzUUE) dodano w dniu: 19.04.2019r

3. Pytania i odpowiedzi dodano w dniu: 06.05.2019r

4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (przesłane do publikacji w DzUUE) dodano w dniu: 28.05.2019r

5. Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert dodano w dniu: 28.05.2019r

6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (opublikowana w DzUUE) dodano w dniu: 31.05.2019r

7. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu 06.06.2019r

8. Powiadomienie dodano w dniu 13.06.2019r


1 2