Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza:
Zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 2018