Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza:
Przetargi 2018
Opublikowano dnia: 2018-02-26 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 07.03.2018r do godz: 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.03.2018r godz: 11:00

Zmiana terminu:

Termin składania ofert do dnia: 09.03.2018r do godz: 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2018r godz: 11:00


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie BZP z dnia 26.02.2018 r.

2. SIWZ wraz załącznikami z dnia 26.02.2018 r.

3. Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2018 r.

4. Zmiana ogłoszenia BZP zmiana terminu składania ofert z dnia 05.03.2018 r.

5. Zmiana terminu składania ofert z dnia 05.03.2018 r.

6.Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2018 r.

7. Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 13.03.2018 r.

8. Powiadomienie zamieszczone w dniu 06.04.2018 r.1 2 3 4