Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza:
Przetargi 2018
Opublikowano dnia: 2018-05-08 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 14.06.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018r o godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:


1. Ogłoszenie o zamówieniu DzUUE

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Ogłoszenie zmiana DzUUE zmiana wysłane - dodano 07.06.2018r.

4. Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ - dodano 07.06.2018r.

5. Ogłoszenie zmiana DzUUE opublikowane - dodano 11.06.2018r.

6. Odpowiedzi na pytania , Klauzula RODO-  dodano 14.06.2018r.

7. Oświadczenie ws RODO wersja edytowalna- dodano 14.06.2018 r.

8. Informacja z otwarcia ofert - dodano 25.06.2018 r.

9 Powiadomienie - dodano 13.07.2018 r.

Opublikowano dnia: 2018-04-25 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 10.05.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.05.2018r godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert:
Termin składania ofert do dnia : 14.05.2018r do godz:10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.05.2018r godz. 11:00


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP dodano 25.04.2018 r.

2. SIWZ wraz z załącznikami dodano 25.04.2018 r.

3. Odpowiedzi na pytania dodano 07.05.2018 r.

4.  załącznik nr 2 pakiet nr 2,4 po modyfikacji dodano 07.05.2018 r.

5. Zmiana ogłoszenia BZP dodano 09.05.2018 r.

6. Zmiana terminu składania ofert - odpowiedzi na pytania dodano 09.05.2018 r.

7. Informacja z otwarcia ofert dodano 15.05.2018 r.

8. Powiadomienie dodano 24.05.2018 r.

Opublikowano dnia: 2018-04-23 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 30.05.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.05.2018r godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert:
Termin składania ofert do dnia : 05.06.2018r do godz:10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.06.2018r godz. 11:00


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu DzUUE    dodano dn. 23.04.2018 r.

2. SIWZ wraz z załącznikami             dodano dn. 23.04.2018 r.

3. Ogłoszenie zmiana DzUUE wysłane   dodano dn. 17.05.2018 r.

4. Odpowiedzi na pytania                        dodano dn. 17.05.2018 r.

5 Załącznik nr 9, 3 - pakiet nr 5,11,12     dodano dn. 17.05.2018 r.

6 Ogłoszenie zmiana DzUUE opublikowane dodano dn. 18.05.2018 r.

7 Odpowiedzi na pytania dodano dn. 29.05.2018 r.

8 Informacja z otwarcia ofert dodano dn. 05.06.2018 r.

9. Powiadomienie dodano dn. 25.06.2018 r.

8 r.

Opublikowano dnia: 2018-03-12 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia : 28.03.2018r do godz:10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.03.2018r godz. 11:00

Nowy termin składania ofert do dnia: 29.03.2018 do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018r godz. 11:00


Nowy termin składania ofert do dnia: 06.04.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018r godz. 11:00


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu  DzUUE zamieszczone w dn. 12.03.2018 r.

2 SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone w dn. 12.03.2018 r.

3 Ogłoszenie zmiana DzUUE wysłane zamieszczone w dn. 22.03.2018 r.

4. Odpowiedzi na pytania zamieszczone dn. 22.03.2018 r.

5. Ogłoszenie zmiana DzUUE opublikowane zamieszczone w dn. 26.03.2018 r.

6. Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert DzUUE wysłane zamieszczone w dn. 27.03.2018 r.

7. Informacja zmiana terminu składania ofert zamieszczone w dn. 27.03.2018 r.

8. Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert DzUUE opublikowane zamieszczone w dn. 29.03.2018 r.

9. Odpowiedzi na pytania zamieszczone w dn. 29.03.2018 r.

10. Odpowiedzi na pytania zamieszczone w dn. 29.03.2018 r.

11. Informacja z otwarcia ofert zamieszczone w dn. 06.04.2018 r.

12. Powiadomienie zamieszczone w dn. 18.04.2018r.


1 2 3 4