Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza:
Przetargi 2018
Opublikowano dnia: 2018-06-20 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 27.07.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.07.2018r o godz. 11:00

Zmiana terminu
Aktualny termin składania ofert do dnia 31.07.2018r do godz. 11:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.07.2018r o godz. 12:00


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu DzUUE - dodano dnia 20.06.2018 r.

2. SIWZ wraz z załącznikami - dodano dnia 20.06.2018 r.

3. Ogłoszenie zmiana DzUUE - dodano dnia 11.07.2018 r

4. Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami - dodano dnia 11.07.2018 r.

5. Ogłoszenie zmiana DzUUE opublikowane - dodano dnia 13.07.2018 r.

6. Ogłoszenie zmiana 2 DzUUE wysłane - dodano dnia 13.07.2018 r.

7. Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami - dodano dnia 13.07.2018 r.

8. Ogłoszenie zmiana 2 DzUUE opublikowane - dodano dnia 19.07.2018 r.

9. Odpowiedzi na pytania - dodano dnia 24.07.2018 r.

10. Informacja z otwarcia ofert - dodano dnia 02.08.2018 r.

11. Powiadomienie - dodano dnia 06.09.2018 r.

1 2 3 4