Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza:
Plan postępowań przetargowych o udzielenie zamówień na 2018 r.