Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 23

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2018-12-19 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Położnych, Pielęgniarek chętnych do pracy w Oddziale Neonatologii.

Opublikowano dnia: 2018-12-12 - Kategoria: Praca

Zgodnie z Zarządzeniem nr 133/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP oraz zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 stycznia 2019 r. – do 31 grudnia 2020 r.

Udzielający zamówienia zastrzega, że nie dopuszcza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach objętych ogłoszeniem ofert osób pozostających w stosunku pracy z SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP lub ich pośredników.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 19.12.2018 r. do godziny 12:30 w Dziale Kadr i Płac Szpitala, budynek D, pokój 104.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SPSK w budynku D, pokój 005.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty oraz projekt umowy można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, budynek D, pokój 104.

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami w sprawach organizacyjnych:

Magdalena Barbachowska tel. 22 58-41-158.


Opublikowano dnia: 2018-11-22 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pielęgniarek operacyjnych lub chcących się szkolić w pielęgniarstwie operacyjnym

Oferujemy pracę w

  • Centralnym Bloku Operacyjnym ( Chirurgia przewodu pokarmowego i urologia )

  • Bloku Ginekologicznym

  • Bloku Chirurgii Plastycznej


Opublikowano dnia: 2018-11-22 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PIELĘGNIARKĘ ENDOSKOPOWĄ DO ZAKŁADU ENDOSKOPII I DIAGNOSTYKI CZYNNOŚCIOWEJ PRZEWODU POKARMOWEGO

Opublikowano dnia: 2018-11-13 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PRACOWNIKA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opublikowano dnia: 2018-11-05 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Magister fizjoterapii w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii

Opublikowano dnia: 2018-10-19 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Rejestrator medyczny w Klinice Geriatrii

Opublikowano dnia: 2018-10-11 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

pracownika do Działu Prawno-Organizacyjnego

Opublikowano dnia: 2018-10-01 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

rejestratorka medyczna w Przychodni Specjalistycznej.

Opublikowano dnia: 2018-08-20 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pracownik Działu Analiz Ekonomicznych.

1 2 3 4 5 ... >>