Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 23

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2019-04-12 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Logopedy w Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii

Opublikowano dnia: 2019-04-02 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pracownik Działu Kadr i Płac

Opublikowano dnia: 2019-03-08 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

INŻYNIER do spraw budowlanych

Opublikowano dnia: 2019-01-28 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PIELĘGNIARKĘ do pracy w POZ

Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pielęgniarki do pracy Pracowni EKG

Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pielęgniarki do pracy w Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii

Opublikowano dnia: 2019-01-09 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Opublikowano dnia: 2019-01-07 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

położne, pielęgniarki do pracy w Oddziale Klinicznym Neonatologii.

Opublikowano dnia: 2019-01-04 - Kategoria: Praca

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP oraz zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

anestezjologii i intensywnej terapii

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 11 stycznia 2019 r. – do 31 grudnia 2020 r.

Udzielający zamówienia zastrzega, że nie dopuszcza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach objętych ogłoszeniem ofert osób pozostających w stosunku pracy z SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP lub ich pośredników.


Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 10.01.2019 r. do godziny 12:15 w Dziale Kadr i Płac Szpitala, budynek D, pokój 104.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SPSK w budynku D, pokój 005.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty oraz projekt umowy można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, budynek D, pokój 104.

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami w sprawach organizacyjnych:

Magdalena Barbachowska tel. 22 58-41-158.


Opublikowano dnia: 2018-12-19 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

praca w Bloku Operacyjnym Ginekologii - Pielęgniarki ,Położne operacyjne.

1 2 3 4 5 ... >>