Kierownik Działu Kadr i Płac
Kamil Gwardecki
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2022-06-28 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-28 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje Pielęgniarek/Położnych na:

Blok Operacyjny Okulistyki ( praca w systemie rannym)

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Bariatrycznej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Żywienia

Oddział Neurologii i Epileptologii

Oddział Okulistyki

Oddział Anestezjologii ( praca w systemie rannym)

Centralny Blok Operacyjny ( praca w systemie rannym)

Poradnia Dla Chorych Leczonych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych

Poradnia Chirurgii Plastycznej ( praca w systemie rannym)

Opublikowano dnia: 2022-06-27 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje lekarza

Technika Sterylizacji Medycznej

Opublikowano dnia: 2022-06-13 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-13 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje lekarza

specjalista Kardiolog w Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii

Opublikowano dnia: 2022-06-13 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-13 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje lekarza

specjalista Chirurgii Ogólnej w Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia

Opublikowano dnia: 2022-06-13 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-13 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje lekarza

Specjalista Medycyny Rodzinnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Opublikowano dnia: 2022-06-02 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-06 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje lekarza do

pracy w Zakładzie Patomorfologii

Opublikowano dnia: 2022-05-05 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-09-05 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Magistra Fizjoterapii

Opublikowano dnia: 2022-04-06 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-07-06 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje technika do

pracy w Zakładzie Patomorfologii