Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 23

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2021-04-15 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownika Działu Kadr i Płac

 

Opublikowano dnia: 2021-03-19 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-06-10 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

Opublikowano dnia: 2021-03-02 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-06-02 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ POZ

 

Opublikowano dnia: 2021-03-02 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-06-02 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Stanowiska pracy dla pielęgniarek w Oddziałach Klinicznych:
Chirurgii i Żywienia
Neurologii
Neonatologii
Geriatrii Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Kości
Bloku Operacyjnym Ginekologii, Centralnym Bloku Operacyjnym
Izby Przyjęć
Poradnia Chirurgii Plastycznej ( praca 5x7,35)
Chirurgii Ogólnej
Urologii
Anestezjologii i Poradni Leczenia Bólu

Stanowiska pracy dla położnych w Oddziałach Klinicznych:
Neonatologii

 

Opublikowano dnia: 2021-02-12 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-05-12 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

TECHNIK RTG DO BADAŃ DENSYTOMETRII

 

Opublikowano dnia: 2021-02-12 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-05-12 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZA W ODDZIALE KLINICZNYM GERIATRII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI

 

Opublikowano dnia: 2021-02-03 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-05-03 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

KONSULTANTA INTERNISTY dla pacjentów Oddziału Klinicznego Neurologii i Epileptologii

Opublikowano dnia: 2021-01-21 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-04-21 Kategoria: Praca

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy dla położnych w Oddziałach Klinicznych:


1. Neonatologii
Oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę
Wymagania:
1)
dyplom pielęgniarstwa/położnictwa
2)
aktywne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
3)
mile widziany kurs RKO oraz EKG i kursy mające zastosowanie w danej dziedzinie
CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:
achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
lub magdalena.barbachowska@szpital-orlowskiego.pl