Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2021-11-19 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neonatologicznej

2) Pełnienia dyżurów medycznych w zakresie neonatologii

 

Opublikowano dnia: 2021-11-16 - Publikowanie kończy się dnia: 2022-02-28 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ POZ

 

Opublikowano dnia: 2021-11-16 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika w ramach zatrudnienia na umowę o pracę do

Działu Kadr i Płac

 

Opublikowano dnia: 2021-10-18 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika do

Działu Informatyki

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Opublikowano dnia: 2021-07-20 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:


  Lekarza w Oddziale Klinicznym Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości następujących
  specjalizacji:

 * Choroby wewnętrzne,

 * Geriatria,

 * Kardiologia,

 * Diabetologia,

 * Pulmonologia.

Opublikowano dnia: 2021-07-08 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracowników na stanowisko

salowa w Centralnej Sterylizatorni

 

Opublikowano dnia: 2021-06-29 - Kategoria: Praca

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje chętnych do pracy:

 * na stanowisku pielęgniarka Centralnego Bloku Operacyjnego, Bloku Ginekologii
   forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie,

 * na stanowisku pielęgniarki Oddziału Neurologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej
   oraz Oddziału Chirurgii Żywienia - umowa o pracę, umowa zlecenie,

 * na stanowisku pielęgniarki Izby Przyjęć - umowa o pracę,

 * na stanowisku pielęgniarki, położnej Oddziału Neonatologii - umowa o pracę, umowa zlecenie,

 * na stanowisku pielęgniarek anestezjologicznych - Oddział Anestezjologii.

Opublikowano dnia: 2021-04-28 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy dla pielęgniarek w Oddziałach Klinicznych

1. Chirurgii Żywienia
2. Neurologii
3. Neonatologii
4. Geriatrii Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Kości
5. Izbie Przyjęć
6. Bloku Operacyjnym Ginekologii, Centralnym Bloku Operacyjnym
7. Zakładzie Endoskopii - pielęgniarski endoskopowe i piel. anestezjologiczne

1 2