Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 23

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2020-03-27 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-06-27 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PSYCHOLOG W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII

Opublikowano dnia: 2020-03-27 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-04-27 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PRACOWNIK W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Opublikowano dnia: 2020-03-20 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-06-20 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Opublikowano dnia: 2020-03-20 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-06-20 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PIELĘGNIARKA / PIELEGNIARZ EPIDEMIOLOGICZNA / EPIDEMIOLOGICZNY

Opublikowano dnia: 2020-03-20 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-06-20 Kategoria: Praca

DYREKCJA SPSK CMKP im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie ul. Czerniakowska 231

prowadzi nabór na wolne stanowisko Kierownika Centralnej Sterylizatorni

Opublikowano dnia: 2020-03-11 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-06-11 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Statystyka medycznego w oddziale szpitalnym

Opublikowano dnia: 2020-02-24 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-05-24 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

RATOWNIK MEDYCZNY / RATOWNICZKA MEDYCZNA – KIEROWCA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Opublikowano dnia: 2020-02-21 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-05-21 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PIELĘGNIARKA / PIELEGNIARZ Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Opublikowano dnia: 2020-02-20 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-05-20 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

LEKARZ PSYCHIATRA KONSULTANT DLA PACJENTÓW SZPITALA

Opublikowano dnia: 2020-02-14 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-05-14 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

REJESTRATORKA/REJESTRATOR medyczna/y w Przychodni Specjalistycznej