Kierownik Działu Kadr i Płac
Magdalena Barbachowska
telefon:(22) 58 41 158

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 23

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP NA PODSTAWIE ART 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opublikowano dnia: 2020-10-16 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

SPECJALISTA D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Specjalista d/s Zamówień Publicznych

Opublikowano dnia: 2020-10-15 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-15 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

POŁOŻNA / POŁOŻNY DO PORADNI POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEJ

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

PIELĘGNIARKA / PIELEGNIARZ MAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

TECHNIK STERYLIZACJI OPERATOR URZĄDZEŃ PAROWYCH

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

PIELĘGNIARKA / PIELEGNIARZ Mających doświadczenie w wykonywaniu cystoskopii i badaniach urodynamicznych

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZ W Izbie Przyjęć

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

LEKARZ w Oddziale Klinicznym Neonatologii

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

POŁOŻNA / POŁOŻNY na oddziały Szpitala

Opublikowano dnia: 2020-10-08 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-01-08 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

PIELĘGNIARKA / PIELEGNIARZ na oddziały Szpitala

Opublikowano dnia: 2020-09-23 - Publikowanie kończy się dnia: 2020-12-23 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Ratownik medyczny w Izbie Przyjęć

1 2