Oddziały i poradnie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego (CMKP) działa od 1957 r., choć jego tradycje sięgają okresu przedwojennego. Obecnie jest on jednostką organizacyjną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Profesjonalna kadra, pełne zaplecze diagnostyczne, nowoczesny sprzęt medyczny, ukształtowane długoletnią tradycją - troska i życzliwość dla pacjentów, sprawiają, że cieszy się on wśród nich zasłużoną, dobrą renomą oraz uznaniem. Dowodem tego są wyniki Badań Satysfakcji Pacjentów.

Wieloprofilowa działalność szpitala obejmuje zarówno leczenie zachowawcze, stacjonarne operacyjne, a także działalność rehabilitacyjną. Oddziały szpitalne dysponują 337 łóżkami. Co roku z naszych usług korzysta ok. 20 000 pacjentów.