Administracja


Dyrektor Szpitala
Leszek Stanisław Kliś
telefon:(22) 58-41-250
faks:(22) 621-62-88

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
e-mail: interna@szpital-orlowskiego.pl
telefon:  (22) 58-41-147 (22) 58-41-250

 

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych 
Prof. dr. hab. n.med. Wiesław Tarnowski 
e-mail: kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-130 / (22) 62-17-173 

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281
Rzecznik Praw Pacjenta
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281

 

Program "Kompleksowa Opieka Specjalistyczna Bariatryczna KOS-BAR"
Koordynator: mgr Teresa Kosicka
(poniedziałki, środy, piątki – godz.8.00–14.00)
e-mail:teresa.kosicka@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-499
telefon kom.:502-032-973

 

Zakład Szkolenia Biegłych CMKP
Kierownik: mgr Ewa Kiec
Specjalista: mgr Katarzyna Dujka
(wtorki, czwartki – godz. 8–14.00)
e-mail:szkolenia.biegli@cmkp.edu.pl
telefon:(22) 58-41-372

 

Pracownik socjalny
mgr Janusz Dalkiewicz
e-mail:janusz.dalkiewicz@szpital-orlowskiego.pl
tel. kom.: 573 176 583

 

Kancelaria
telefon:(22) 58-41-257
faks:(22) 621-62-88

 


Dział Analiz Ekonomicznych
Kierownik: Katarzyna Czerwińska
e-mail:katarzyna.czerwinska@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-296, 208

 

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Kamil Gwardecki
e-mail:kamil.gwardecki@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-158, 245

 

Dział Prawno-Organizacyjny
Kierownik: mgr Magdalena Agnieszka Pasternak
e-mail:mpasternak@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-225, 345

 

Dział Księgowości
Główny księgowy: mgr Katarzyna Król
e-mail:katarzyna.krol@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-298, 254
faks:(22) 58-41-398

 

Dział Statystyki, Usług Medycznych i Marketingu
Kierownik: Monika Ilijenko
e-mail: mIlijenko@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-180
faks:(22) 58-41-190

 

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: mgr Marcelina Chotkiewicz
e-mail:marcelina.chotkiewicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-110, 291, 391

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny
Kierownik: mgr Marek Ruszkowski
e-mail:marek.ruszkowski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-385, 295

 

Dział Eksploatacyjny
Kierownika: mgr inż. Andrzej Czerwiec
e-mail:andrzej.czerwiec@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-430

 

Dział Gospodarczy
Joanna Kaczmarska
e-mail:jkaczmarska@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-256

 

Zespół Radców Prawnych
Radca prawny: Krzysztof Baka
e-mail:krzysztof.baka@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-242

 

Sekcja ds. Ochrony Danych Osobowych
dr n. praw. Lidia Janiszewska
Włodzimierz Jackowski
e-mail:wjackowski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-325

 

Inspektor BHP
mgr Maciej Grześkowiak
e-mail:maciej.grzeskowiak@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-111

 

Inspektor ds. Obronnych
Włodzimierz Jackowski
e-mail:wjackowski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-182

 

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Paweł Chmielewski
e-mail:pawel.chmielewski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-111

 

Audytor Wewnętrzny
mgr Jarosław Wójtowicz
e-mail:j.wojtowicz@hotmail.com

 

Apteka
telefon: (22) 58-41-115

 

Zespół ds. Zakażeń
Przewodnicząca
dr n.med Agnieszka Sulikowska
Specjalista mikrobiologii

       Pielęgniarki epidemiologiczne
       Specjaliści epidemiologii

        Alicja Mysiakowska

        telefon: (22) 58-41-284

 

Archiwum Szpitalne
telefon: (22) 58-41-277
e-mail: archiwum@szpital-orlowskiego.pl

 

Kapelan Szpitalny
Ks. Mieczysław Królik
telefon: (22) 621-13-86

 


mIlijenko@szpital-orlowskiego.pl