Dyrekcja


Dyrektor Naczelny
Dariusz Hajdukiewicz
e-mail:dariusz.hajdukiewicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-250
faks:(22) 62-25-218


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Ewa Dumała
e-mail: edumala@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-308


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Aleksandra Słabik-Ledóchowska
e-mail:aslabik@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-250

 


Pełnomocnik Dyrektora ds. pielęgniarek / położnych i personelu pomocniczego
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281

mgr Małgorzata Dawidowska
e-mail:malgorzata.dawidowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-283

 


p.o. Główny Księgowy
Dorota Truchel
e-mail:dtruchel@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-298
faks:(22) 58-41-398

 

Powered by