Administracja


Dyrektor Szpitala
Leszek Stanisław Kliś
e-mail:
telefon:(22) 58-41-250
faks:(22) 62-25-218

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr hab. n.med. Jacek Sobocki, prof. CMKP
e-mail:
telefon: (22) 58-41-255


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Ewa Dumała
e-mail: ewa.dumala@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-499

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych 
Prof. dr. hab. n.med. Wiesław Tarnowski 
e-mail: kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-130 / (22) 62-17-173 

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281
Rzecznik Praw Pacjenta
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281

 

Kancelaria
telefon:(22) 58-41-257
faks:(22) 621-62-88

 


Dział Dokumentacji Medycznej i Analiz Ekonomicznych
Kierownik: mgr Justyna Drabanek
e-mail:justyna.drabanek@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-296, 208

 

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Magdalena Barbachowska
e-mail:mperczynska@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-158, 245

 

Dział Prawno-Organizacyjny
Kierownik: mgr Magdalena Agnieszka Pasternak
e-mail:mpasternak@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-225, 345

 

Dział Księgowości
Główny księgowy: mgr Dorota Truchel
e-mail:dtruchel@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-298, 254
faks:(22) 58-41-398

 

Dział Statystyki, Usług Medycznych i Marketingu
p.o. Kierownik: mgr Monika Ilijenko
e-mail: mIlijenko@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-180
faks:(22) 58-41-190

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik: mgr Marcelina Chotkiewicz
e-mail:marcelina.chotkiewicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-110, 291, 391

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny
Kierownik: mgr inż. Michał Mazur
e-mail:mmazur@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-295

 

Dział Eksploatacyjny
Kierownik: mgr inż. Andrzej Czerwiec
e-mail:andrzej.czerwiec@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-430

 

Dział Gospodarczy
Joanna Kaczmarska
e-mail:jkaczmarska@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-256

 

Zespół Radców Prawnych
Radca prawny: Krzysztof Baka
e-mail:krzysztof.baka@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-242

 

Sekcja ds. Ochrony Danych Osobowych
dr n. praw. Lidia Janiszewska
Włodzimierz Jackowski
e-mail:wjackowski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-325

 

Inspektor BHP
inż. Bogdan Wójtowicz
e-mail:bwojtowicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-111

 

Inspektor ds. Obronnych
Włodzimierz Jackowski
e-mail:wjackowski@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-182

 

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej
inż. Bogdan Wójtowicz
e-mail:bwojtowicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-111

 

Audytor Wewnętrzny
mgr Jarosław Wójtowicz
e-mail:j.wojtowicz@hotmail.com

 

Apteka
telefon: (22) 58-41-115

 

Zespół ds. Zakażeń
telefon: (22) 58-41-284

 

Pielęgniarka epidemiologiczna
telefon: (22) 58-41-281

 

Archiwum Szpitalne
telefon: (22) 58-41-277
e-mail: archiwum@szpital-orlowskiego.pl

 

Kapelan Szpitalny
Ks. Mieczysław Królik
telefon: (22) 621-13-86

 


mIlijenko@szpital-orlowskiego.pl