Ogłoszenia

Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego
mgr Magdalena Pasternak

e-mail:mpasternak@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58 41 225

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

Ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2020-02-27 - Kategoria: Ogłoszenia PRAWNY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Ogłasza przetarg na

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 160,75 m2 w budynku "A" Szpitala na prowadzenie działalności gastronomiczno-restauracyjnej

Opublikowano dnia: 2019-12-06 - Kategoria: Ogłoszenia PRAWNY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Ogłasza przetarg na sprzedaż

ambulansu transportowego Volkswagen Transporter T5 TDI L2H2 o nr. rejestracyjnym WI8700L

Opublikowano dnia: 2019-10-10 - Kategoria: Ogłoszenia PRAWNY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Ogłasza przetarg na sprzedaż

ambulansu transportowego Volkswagen Transporter T5 TDI L2H2 o nr. rejestracyjnym WI 8700L

1 2