Ogłoszenia

Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego
mgr Magdalena Pasternak

e-mail:mpasternak@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58 41 225
fax:(22) 58 41 345

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

Zapytania Ofertowe
Ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2017-04-06 - Kategoria: Ogłoszenia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza

Przetarg na

najem powierzchni użytkowej 22,78m2 w siedzibie Szpitala
na prowadzenie działalności usługowo - handlowej

Opublikowano dnia: 2016-04-22 - Kategoria: Ogłoszenia

Przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,
będącej własnością Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
położonej w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Generała Fieldorfa nr 40,
stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 32/2
w obrębie 3-05 -23, o powierzchni 4 140 m2.

Powered by