Ogłoszenia

Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego
mgr Magdalena Pasternak

e-mail:mpasternak@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58 41 225
fax:(22) 58 41 345

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

Zapytania Ofertowe
Ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2017-09-12 - Kategoria: Ogłoszenia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
,
Ogłasza

Przetarg na

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

Powered by