Marketing

Dział Statystyki, Usług Medycznych i Marketingu
Kierownik: Monika Ilijenko
e-mail: mIlijenko@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-180
faks:(22) 58-41-190

 

Dział Analiz Ekonomicznych
Kierownik: Katarzyna Czerwińska
e-mail:katarzyna.czerwinska@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 58-41-296, 208