AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2019-02-06 - Kategoria: Aktualności


    Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji przekazania sprzętu szpitalnego dla Ukrainy. Akcję podjęła Fundacja Children's Medical Care Foundation (CMCF). W Polsce koordynatorem akcji jest Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.

 

    Darem Kliniki Neonatologii jest respirator z kompletnym oprzyrządowaniem oraz kompletny inkubator do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Opublikowano dnia: 2019-02-01 - Kategoria: Aktualności


 Zapraszamy na spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Celem zajęć jest zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi dzieci, pobytu ich i rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad dzieckiem po wypisie ze Szpitala.

 

 Zapraszamy w każdą środę o godz. 13.00 do Pokoju Laktacyjnego (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej).

 

 Link do planu spotkań:

Plan Spotkania

Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Aktualności


    W dniu 16 stycznia br. odbyło się seminarium inicjujące realizację w naszym Szpitalu projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, organizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem akredytacji, oprócz poprawy standardu działalności medycznej, jest również edukacja pracowników szpitala, a także poprawa relacji między pacjentem, a personelem medycznym – ogólnie rzecz biorąc podniesienie poziomu kultury organizacyjnej podmiotu leczniczego. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest zarówno przez uczestnictwo w szkoleniach, jak też poprzez angażowanie się pracowników szpitala w proces akredytacyjny. Dodatkową korzyścią wynikającą z uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, jest zazwyczaj poprawa poziomu finansowania szpitala przez publicznego płatnika.

 

    Program Akredytacji Szpitali, w którym uczestniczymy, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem jest upowszechnienie systemu akredytacji i zwiększenie liczby szpitali z certyfikatem akredytacyjnym. Uczestnikami projektu są zarówno szpitale, które zamierzają odnowić certyfikat akredytacyjny, jak i te, które przystępują do procesu po raz pierwszy.

 

    W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Szpitala, omówione zostały m. in. działania związane ze skutecznym wdrożeniem wymaganych standardów – narzędzi oceny, etapy przygotowania szpitala do wizyty akredytacyjnej, ale przede wszystkim zasady realizacji projektu.

 


    Pierwszym formalnym etapem realizacji programu akredytacyjnego jest faza przygotowawcza - powołanie odpowiednich interdyscyplinarnych zespołów merytorycznych, przede wszystkim Zespołu ds. Jakości oraz opracowanie wymaganych dokumentów w różnych obszarach działalności szpitala. Należy dodać, że w naszym Szpitalu funkcjonuje wiele kluczowych dla jego działalności programów i procedur. Rozważona zostanie potrzeba ich aktualizacji, ew. opracowania nowych.

 

    Informacje o przebiegu realizacji programu akredytacyjnego będą systematycznie publikowane na stronie internetowej naszego Szpitala.

Opublikowano dnia: 2019-01-16 - Kategoria: Aktualności

      Zespół Klinicznego Oddziału Urologii i I Kliniki Urologii CMKP zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem osób dotkniętych chorobami układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych oraz tych, będących wynikiem wcześniejszych urazów, w tym urazów jatrogennych (m. in. zwężenia cewki moczowej, urazy moczowodów, nietrzymanie moczu u mężczyzn, przetoki moczowe). Podczas większości operacji wykonywanych w Oddziale wykorzystywane są techniki małoinwazyjne..

 

      Radykalne wycięcie gruczołu krokowego (prostaty, stercza) stanowi swoistego rodzaju postępowanie standardowe podejmowane u chorych na raka ograniczonego do stercza. Wszystkie operacje tego rodzaju przeprowadzone w Oddziale w 2018 roku (83 zabiegi) wykonane zostały w technice laparoskopowej, bądź endoskopowej pozaotrzewnowej. Zastosowanie tej metody pozwala ograniczyć ból oraz przyspieszyć powrót do pełnej wydolności po operacji. W technice laparoskopowej wykonywane są ponadto operacje usunięcia gruczolaka z powodu łagodnego rozrostu stercza. Cztery zabiegi tego rodzaju wykonano przezpęcherzowo z zachowaniem cewki moczowej. Zjawisko to wiąże się z zachowaniem prawidłowego wytrysku nasienia po operacji. Metodą laparoskopową wykonywane są ponadto operacje usunięcia nerki, bądź jedynie guza z zachowaniem nerki (NSS), nerki wraz z moczowodem oraz radykalnego usunięcia pęcherza moczowego (cystektomia radykalna) zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Oddział dysponuje ponadto giętkim ureterorenoskopem – urządzeniem umożliwiającym przezcewkowy dostęp do moczowodu i nerki oraz laserem, których wykorzystanie pozwala w sposób minimalnie inwazyjny usuwać kamienie oraz wybrane guzy górnych dróg moczowych.

 

      Innym obszarem zainteresowania zespołu Oddziału i I Kliniki Urologii CMKP są szeroko rozumiane zabiegi rekonstrukcyjne. W technice laparoskopowej wykonywane są między innymi operacje przywrócenia ciągłości moczowodu po jego urazach oraz operacje zamknięcia przetok pęcherzowo-pochwowych. W przypadku zwężań cewki moczowej wykonujemy skomplikowane zabiegi naprawcze (57 operacji w 2018 roku), w tym operacje z wykorzystaniem wolnych przeszczepów błony śluzowej jamy ustnej (32 operacje w 2018 roku) oraz operacje ponownego zespolenia pęcherza z cewką moczową po radykalnej prostatektomii, powikłanej zwężeniem zespolenia (11 operacji w 2018 roku). W listopadzie 2018 roku zespół I Kliniki Urologii CMKP zorganizował pierwszy kurs w zakresie urologii rekonstrukcyjnej, pod kierunkiem dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha oraz dr n. med. Michała Skrzypczyka.”.

 

      W oddziale prowadzona jest ponadto pełna diagnostyka (badania urodynamiczne) oraz kompleksowe leczenie nietrzymania moczu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Przeprowadzamy m.in. implantacje taśm podcewkowych, operacje kolposuspensji w technice otwartej i laparoskopowej, zaś w 2018 roku wykonaliśmy, jak dotychczas, jeden z kilku w Polsce, zabieg implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej u kobiet. W tym samym roku zespół Oddziału i I Kliniki Urologii dokonał ponadto 26 operacji wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn dotkniętych nietrzymaniem moczu.

      Galeria zdjęć

Opublikowano dnia: 2019-01-11 - Kategoria: Aktualności


27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szpitalu Orłowskiego
13 stycznia 2019


Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będzie to już 27. edycja tej uznanej akcji społecznej zbiórki środków pieniężnych na wsparcie placówek ochrony zdrowia w zakresie sprzętu i aparatury medycznej. Celem tegorocznego Finału WOŚP jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Będą to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, a więc takie, które udzielają pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. W wysokospecjalistycznych placówkach szczególnie ważne jest posiadanie nowoczesnego, spełniającego najwyższe standardy wyposażenia, które stwarza lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.

 

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzą również zbiórkę pieniędzy na terenie naszego Szpitala. Będziemy ich jak zwykle gościć i pomagać w tej akcji.

 

Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP od wielu lat jest beneficjentem darów Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pozyskaliśmy sprzęt najwyższej klasy, zarówno do leczenia, jak i diagnostyki noworodków. W salach porodowych noworodki wymagające aktywnych działań poprawiających adaptację do życia zewnątrzmacicznego korzystają z profesjonalnych stanowisk do resuscytacji. Bezpieczny transport do Oddziału Intensywnej Opieki Noworodka zapewniają specjalistyczne inkubatory transportowe, podtrzymujące najważniejsze funkcje życiowe ciężko chorych dzieci. Oddział ten dysponuje licznym sprzętem opatrzonym czerwonym serduszkiem, takim jak: respiratory, aparaty do nieinwazyjnego wsparcia oddychania, sprzęt do nieinwazyjnego monitorowania oddychania i krążenia krwi, inkubatory, lampy do fototerapii. Sprzęt diagnostyczny, m.in. aparaty USG oraz rentgenowskie do diagnostyki przyłóżkowej, to także sprzęt przekazany przez Fundację.

<< ... 11 12 13 14 15 ... >>