AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2019-02-20 - Kategoria: Aktualności


Sale operacyjne: sala cięć, histeroskopii i duża sala operacyjna Oddziału Ginekologii i Położnictwa w nowej szacie. Poprawi się standard i estetyka Oddziału, a także warunki pracy personelu medycznego. Oczekujemy teraz na wyposażenie w sprzęt medyczny.

Opublikowano dnia: 2019-02-06 - Kategoria: Aktualności


    Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji przekazania sprzętu szpitalnego dla Ukrainy. Akcję podjęła Fundacja Children's Medical Care Foundation (CMCF). W Polsce koordynatorem akcji jest Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.

 

    Darem Kliniki Neonatologii jest respirator z kompletnym oprzyrządowaniem oraz kompletny inkubator do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Opublikowano dnia: 2019-02-01 - Kategoria: Aktualności


 Zapraszamy na spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Celem zajęć jest zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi dzieci, pobytu ich i rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad dzieckiem po wypisie ze Szpitala.

 

 Zapraszamy w każdą środę o godz. 13.00 do Pokoju Laktacyjnego (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej).

 

 Link do planu spotkań:

Plan Spotkania

Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Aktualności


    W dniu 16 stycznia br. odbyło się seminarium inicjujące realizację w naszym Szpitalu projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, organizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem akredytacji, oprócz poprawy standardu działalności medycznej, jest również edukacja pracowników szpitala, a także poprawa relacji między pacjentem, a personelem medycznym – ogólnie rzecz biorąc podniesienie poziomu kultury organizacyjnej podmiotu leczniczego. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest zarówno przez uczestnictwo w szkoleniach, jak też poprzez angażowanie się pracowników szpitala w proces akredytacyjny. Dodatkową korzyścią wynikającą z uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, jest zazwyczaj poprawa poziomu finansowania szpitala przez publicznego płatnika.

 

    Program Akredytacji Szpitali, w którym uczestniczymy, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem jest upowszechnienie systemu akredytacji i zwiększenie liczby szpitali z certyfikatem akredytacyjnym. Uczestnikami projektu są zarówno szpitale, które zamierzają odnowić certyfikat akredytacyjny, jak i te, które przystępują do procesu po raz pierwszy.

 

    W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Szpitala, omówione zostały m. in. działania związane ze skutecznym wdrożeniem wymaganych standardów – narzędzi oceny, etapy przygotowania szpitala do wizyty akredytacyjnej, ale przede wszystkim zasady realizacji projektu.

 


    Pierwszym formalnym etapem realizacji programu akredytacyjnego jest faza przygotowawcza - powołanie odpowiednich interdyscyplinarnych zespołów merytorycznych, przede wszystkim Zespołu ds. Jakości oraz opracowanie wymaganych dokumentów w różnych obszarach działalności szpitala. Należy dodać, że w naszym Szpitalu funkcjonuje wiele kluczowych dla jego działalności programów i procedur. Rozważona zostanie potrzeba ich aktualizacji, ew. opracowania nowych.

 

    Informacje o przebiegu realizacji programu akredytacyjnego będą systematycznie publikowane na stronie internetowej naszego Szpitala.

Opublikowano dnia: 2019-01-16 - Kategoria: Aktualności

      Zespół Klinicznego Oddziału Urologii i I Kliniki Urologii CMKP zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem osób dotkniętych chorobami układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych oraz tych, będących wynikiem wcześniejszych urazów, w tym urazów jatrogennych (m. in. zwężenia cewki moczowej, urazy moczowodów, nietrzymanie moczu u mężczyzn, przetoki moczowe). Podczas większości operacji wykonywanych w Oddziale wykorzystywane są techniki małoinwazyjne..

 

      Radykalne wycięcie gruczołu krokowego (prostaty, stercza) stanowi swoistego rodzaju postępowanie standardowe podejmowane u chorych na raka ograniczonego do stercza. Wszystkie operacje tego rodzaju przeprowadzone w Oddziale w 2018 roku (83 zabiegi) wykonane zostały w technice laparoskopowej, bądź endoskopowej pozaotrzewnowej. Zastosowanie tej metody pozwala ograniczyć ból oraz przyspieszyć powrót do pełnej wydolności po operacji. W technice laparoskopowej wykonywane są ponadto operacje usunięcia gruczolaka z powodu łagodnego rozrostu stercza. Cztery zabiegi tego rodzaju wykonano przezpęcherzowo z zachowaniem cewki moczowej. Zjawisko to wiąże się z zachowaniem prawidłowego wytrysku nasienia po operacji. Metodą laparoskopową wykonywane są ponadto operacje usunięcia nerki, bądź jedynie guza z zachowaniem nerki (NSS), nerki wraz z moczowodem oraz radykalnego usunięcia pęcherza moczowego (cystektomia radykalna) zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Oddział dysponuje ponadto giętkim ureterorenoskopem – urządzeniem umożliwiającym przezcewkowy dostęp do moczowodu i nerki oraz laserem, których wykorzystanie pozwala w sposób minimalnie inwazyjny usuwać kamienie oraz wybrane guzy górnych dróg moczowych.

 

      Innym obszarem zainteresowania zespołu Oddziału i I Kliniki Urologii CMKP są szeroko rozumiane zabiegi rekonstrukcyjne. W technice laparoskopowej wykonywane są między innymi operacje przywrócenia ciągłości moczowodu po jego urazach oraz operacje zamknięcia przetok pęcherzowo-pochwowych. W przypadku zwężań cewki moczowej wykonujemy skomplikowane zabiegi naprawcze (57 operacji w 2018 roku), w tym operacje z wykorzystaniem wolnych przeszczepów błony śluzowej jamy ustnej (32 operacje w 2018 roku) oraz operacje ponownego zespolenia pęcherza z cewką moczową po radykalnej prostatektomii, powikłanej zwężeniem zespolenia (11 operacji w 2018 roku). W listopadzie 2018 roku zespół I Kliniki Urologii CMKP zorganizował pierwszy kurs w zakresie urologii rekonstrukcyjnej, pod kierunkiem dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha oraz dr n. med. Michała Skrzypczyka.”.

 

      W oddziale prowadzona jest ponadto pełna diagnostyka (badania urodynamiczne) oraz kompleksowe leczenie nietrzymania moczu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Przeprowadzamy m.in. implantacje taśm podcewkowych, operacje kolposuspensji w technice otwartej i laparoskopowej, zaś w 2018 roku wykonaliśmy, jak dotychczas, jeden z kilku w Polsce, zabieg implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej u kobiet. W tym samym roku zespół Oddziału i I Kliniki Urologii dokonał ponadto 26 operacji wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn dotkniętych nietrzymaniem moczu.

      Galeria zdjęć

<< ... 11 12 13 14 15