Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP jest dostępna w systemie ePUAP. System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań procedur urzędowych.

Adres skrzynki ESP szpitala na platformie ePUAP:

/spsk/SkrytkaESP

Aby przesłać do szpitala pismo drogą elektroniczną podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w pierwszej kolejności należy założyć konto na http://www.epuap.gov.pl.

Wysyłanie pisma do szpiatala poprzez ESP:

  1. Należy zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem http://www.epuap.gov.pl.
  2. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
  3. W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego.
  4. Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.
  5. Wybrać opcję: Formularz i link, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
  6. Wybrany formularz należy wypełnić.
  7. Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz.
  8. Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis.
  9. Aby przesłać wniosek do szpitala należy wybrać opcję Wyślij.
  10. Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie http://www.epuap.gov.pl.

Instrukcja zakładania konta na ePUAP
Instrukcja zakładania profilu zaufanego ePUAP