Lokalizacja

Kontakt

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

Centrala Telefoniczna Szpitala:
telefon:(22) 58-41-400
telefon:(22) 58-41-112
telefon:(22) 628-30-11

Kancelaria Szpitala
tel:           (22)58-41-257
fax:           (22)621-62-88

Sekretariat Dyrektora Szpitala:
e-mail: szpital@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-250
faks:(22) 62-25-218

Rejestracja Poradni Specjalistycznej:

telefon: (22) 58-41-227


Poradnia Chirurgii Plastycznej:

telefon: (22) 58-41-237


Poradnia Neonatologiczna:

telefon: (22) 58-41-169


Rejestracja Szpitala:

telefon: (22)58-41-218


Izba Przyjęć:


e-mail: izba.przyjec@szpital-orlowskiego.pl

telefon: (22) 58-41-224, (22) 58-41-219


Ginekologiczna Izba Przyjęć:

telefon: (22) 58-41-168


Ostry Dyżur Okulistyczny:


telefon: (22) 58-41-233