Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Włodzimierz Janusz Jackowski