Informacja dla Pacjenta Przychodni Przyszpitalnej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395), ustala się zasady realizacji teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej w Przychodni Przyszpitalnej SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP:

  • Pacjent ma prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w formie teleporady, jak i świadczenia udzielanego w podmiocie leczniczym.
  • Pacjent zgłasza potrzebę udzielenia mu świadczenia zdrowotnego telefonicznie w Rejestracji POZ. Rejestracja potwierdza jego dane kontaktowe, zbiera wywiad w kierunku objawów infekcji, informuje pacjenta o planowanym terminie i godzinie teleporady/lub wizyty osobistej. Pacjent w wyznaczonym dniu i godzinie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem.
  • W trakcie teleporady oprócz konsultacji medycznej pacjent może otrzymać następujące dokumenty niezbędne w dalszym leczeniu, np. e-receptę, skierowanie na badanie, skierowanie do specjalisty, zwolnienie lekarskie.
  • W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby osobistego kontaktu z pacjentem, proszony jest on o ustalenie terminu takiej wizyty w Rejestracji POZ, aby była ona możliwa w jak najkrótszym terminie.
  • W przeddzień planowanej wizyty, pielęgniarka POZ kontaktuje się z pacjentem, w celu przeprowadzenia ankiety epidemiologicznej pod kątem ew. występowania u niego objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pacjent, u którego nie stwierdzono objawów świadczących o zakażeniu, realizuje wizytę u lekarza osobiście.
  • Harmonogram pracy lekarzy udzielających teleporad (wraz z numerami telefonów), zamieszczono na stronie internetowej tut. Szpitala (zakładka: DLA PACJENTA, Standard teleporady w ramach POZ). Lekarz POZ w ustalonym terminie telporady kontaktuje się z pacjentem podejmując 3 próby kontaktu.

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY POZ

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
dr ANNA SAWINIEC telefon 22 58 41 276
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
rano lub popołudnie wymiennie
z dr M. Wrzesińską
11:00 – 12:00
wizyty domowe
8:00 – 11:00
wizyty stacjonarne
11:00 – 12:00
wizyty domowe
8:00 – 11:00
wizyty stacjonarne
RANO
8:00 – 11:00
wizyty stacjonarne
11:00 – 14:00 teleporady
12:00 – 15:00
wizyty stacjonarne
11:00 – 14:00
teleporady
12:00 – 14:00
wizyty stacjonarne
11:00 – 14:00
teleporady
14:00 – 15:25
wizyty domowe
15:00 – 18:00
teleporady
14:00 – 15:25
wizyty domowe
14:00 – 17:00
teleporady
17:00 – 18:00
wizyty stacjonarne
14:00 – 15:25
wizyty domowe
PO POŁUDNIU
11:00-12:00 wizyty domowe
12:00-14:00 teleporady
14:00-18:00 wizyty stacjonarne
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
dr JACEK WAŚNIEWSKI telefon 22 58 41 275
PONIEDZIAŁEK
(parzyste dni)
WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
14:00 – 15:00
wizyty domowe
11:00 – 12:00
wizyty domowe
- 8:00 – 9:00
teleporady
-
15:00 – 16:00
teleporady
14:00 – 16:00
teleporady
- 9:00 – 10:20
wizyty stacjonarne
-
16:00 – 17:00
wizyty stacjonarne
16:00 – 17:00
wizyty stacjonarne
- 10:20 – 13:00
teleporady
-
17:00 – 18:00
teleporady
17:00 – 18:00
teleporady
- 13:35 – 14:35
wizyty domowe
-
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
dr MAŁGORZATA WRZESIŃSKA telefon 22 58 41 275
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
rano lub popołudnie wymiennie
z dr A. Sawiniec
8:00 – 9:00
teleporady
8:00 – 9:00
teleporady
8:00 – 9:00
teleporady
13:00 – 14:00
wizyty domowe
RANO 8:00 – 9:00
teleporady
9:00 – 9:20
wizyty pilne
9:00 – 9:20
wizyty pilne
9:00 – 9:20
wizyty pilne
14:00 – 15:00
teleporady
9:00 – 9:20
wizyty pilne
9:20 – 12:00
wizyty stacjonarne
9:20 – 12:00
wizyty stacjonarne
9:20 – 12:00
wizyty stacjonarne
15:00 – 15:20
wizyty pilne
9:20 – 12:00
wizyty stacjonarne
12:00 – 12:20
wizyty pilne
12:00 – 12:20
wizyty pilne
12:00 – 12:20
wizyty pilne
15:20 – 18:00
wizyty stacjonarne
12:00 – 12:20
wizyty pilne
12:20 – 14:30
teleporady
12:20 – 13:00
wizyty stacjonarne
12:20 – 14:30
teleporady
- 12:20 – 14:30
teleporady
od 14:30
wizyty domowe
13:00 – 15:00
teleporady
od 14:30
wizyty domowe
- PO POŁUDNIU
12:00-13:40
teleporady
13:40-14:00
wizyty pilne
- 16:00 – 16:30
wizyty domowe
- - 14:00-18:00
wizyty stacjonarne