BIULETYN INFORMACJI
PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Adres:
ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa

Telefony:

Centrala:       Izba Przyjęć:
(22) 58 41 400
(22) 58 41 224, 219
(22) 58 41 112
(22) 58 41 271


(22) 621 62 69


(22) 628 72 56
Ostry dyżur okulistyczny:

(22) 58 41 233 (do godz. 15.00,
po 15.00 dyżur przejmuje Izba Przyjęć)


e-mail: szpital@szpital-orlowskiego.pl
strona fecebook: 

NIP: 526-000-68-58 
KRS: 0000007616

REGON: 000290883

konto bankowe:
32 1130 1017 0020 0789 4420 0008
Bank Gospodarstwa Krajowego