Protokół pokontrolny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 2016

Protokół pokontrolny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2015


P/15/073 - Badania prenatalne w Polsce

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2014

P/14/064 - Funkcjonowanie szpitali klinicznych
Powered by