Opublikowano dnia: 2019-02-22 - Kategoria: Aktualności


W dn. 6 lutego br. pracownicy Szpitala - personel medyczny i administracyjny, uczestniczyli w szkoleniach na temat praw pacjenta. Prezentacja przepisów prawa w tym zakresie przygotowana była odrębnie dla każdej grupy zawodowej i ilustrowana licznymi przykładami. Pomogło to odnieść konkretne przepisy do określonych sytuacji w relacji pacjent – podmiot leczniczy.

Wydawałoby się, że wiemy dużo na temat praw pacjenta, ale przypomnienie sobie zmieniających się przecież przepisów prawa i ich zastosowań w codziennej praktyce szpitalnej, jest ważne zarówno z punktu widzenia pacjenta (również jego bliskich), personelu medycznego, jak i podmiotu leczniczego.

Szkolenia będą kontynuowane. (...)

Opublikowano dnia: 2019-02-20 - Kategoria: Aktualności


Sale operacyjne: sala cięć, histeroskopii i duża sala operacyjna Oddziału Ginekologii i Położnictwa w nowej szacie. Poprawi się standard i estetyka Oddziału, a także warunki pracy personelu medycznego. Oczekujemy teraz na wyposażenie w sprzęt medyczny.

Opublikowano dnia: 2019-02-06 - Kategoria: Aktualności


    Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji przekazania sprzętu szpitalnego dla Ukrainy. Akcję podjęła Fundacja Children's Medical Care Foundation (CMCF). W Polsce koordynatorem akcji jest Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.

 

    Darem Kliniki Neonatologii jest respirator z kompletnym oprzyrządowaniem oraz kompletny inkubator do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Opublikowano dnia: 2019-02-01 - Kategoria: Aktualności


 Zapraszamy na spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Celem zajęć jest zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi dzieci, pobytu ich i rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad dzieckiem po wypisie ze Szpitala.

 

 Zapraszamy w każdą środę o godz. 13.00 do Pokoju Laktacyjnego (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej).

 

 Link do planu spotkań:

Plan Spotkania

Opublikowano dnia: 2019-01-23 - Kategoria: Aktualności


    W dniu 16 stycznia br. odbyło się seminarium inicjujące realizację w naszym Szpitalu projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, organizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem akredytacji, oprócz poprawy standardu działalności medycznej, jest również edukacja pracowników szpitala, a także poprawa relacji między pacjentem, a personelem medycznym – ogólnie rzecz biorąc podniesienie poziomu kultury organizacyjnej podmiotu leczniczego. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest zarówno przez uczestnictwo w szkoleniach, jak też poprzez angażowanie się pracowników szpitala w proces akredytacyjny. Dodatkową korzyścią wynikającą z uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, jest zazwyczaj poprawa poziomu finansowania szpitala przez publicznego płatnika.

 

    Program Akredytacji Szpitali, w którym uczestniczymy, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem jest upowszechnienie systemu akredytacji i zwiększenie liczby szpitali z certyfikatem akredytacyjnym. Uczestnikami projektu są zarówno szpitale, które zamierzają odnowić certyfikat akredytacyjny, jak i te, które przystępują do procesu po raz pierwszy.

 

    W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Szpitala, omówione zostały m. in. działania związane ze skutecznym wdrożeniem wymaganych standardów – narzędzi oceny, etapy przygotowania szpitala do wizyty akredytacyjnej, ale przede wszystkim zasady realizacji projektu.

 


    Pierwszym formalnym etapem realizacji programu akredytacyjnego jest faza przygotowawcza - powołanie odpowiednich interdyscyplinarnych zespołów merytorycznych, przede wszystkim Zespołu ds. Jakości oraz opracowanie wymaganych dokumentów w różnych obszarach działalności szpitala. Należy dodać, że w naszym Szpitalu funkcjonuje wiele kluczowych dla jego działalności programów i procedur. Rozważona zostanie potrzeba ich aktualizacji, ew. opracowania nowych.

 

    Informacje o przebiegu realizacji programu akredytacyjnego będą systematycznie publikowane na stronie internetowej naszego Szpitala.

<< ... 6 7 8 9